[ رویداد فرضی دوم ]

2019/12/17 03:30 به 2019/12/18 03:30 (Asia/Tehran)

تبریز, ایران


سازمان یار• تصویری با یک عنوان
برای معنادهی به این تصویر، یک عنوان اضافه کنید.
Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

ویژگی یک

این سه ستون را برای تناسب با طراحی مورد نیاز خود مطابقت دهید. جهت تکثیر، حذف و یا انتقال ستون ها، ستون مورد نظر را انتخاب نموده و برای انجام عمل خود از آیکون های بالا استفاده کنید.

Odoo - نمونه 2 برای سه ستون

ویژگی دو

برای افزودن ستون چهارم، اندازه این سه ستون را با استفاده از آیکون راست هر بلوک، کمتر کنید. سپس برای ایجاد ستون جدید به عنوان کپی، یکی از ستون ها را تکثیر کنید.

Odoo - نمونه 3 برای سه ستون

ویژگی سه

تصویر بالایی را حذف نموده و یا آن را با تصویری که بیانگر پیام شماست، جایگزین کنید. برای تغییر استایل گوشه گرد شده بر روی تصویر کلیک کنید.

تیم اجرایی

تیم شرکت

تونی فرد، CEO

Founder and chief visionary, Tony is the driving force behind Company. He loves to keep his hands full by participating in the development of the software, marketing and the Customer Experience strategies.

تیم شرکت

میچ استارک، COO

Mich loves taking on challenges. With his multi-year experience as Commercial Director in the software industry, Mich has helped Company to get where it is today. Mich is among the best minds.

تیم شرکت

Aline Turner, CTO

Aline is one of the iconic person in life who can say she loves what she does. She mentors 100+ in-house developers and looks after the community of over thousands developers.

تیم شرکت

اصغر قلی زاده، CFO

Iris, with her international experience, helps us easily understand the numbers and improves them. She is determined to drive success and delivers her professional acumen to bring Company at the next level.

مکان

نمایش بر روی نقشه گوگل
شرکت تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
تقاطع منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه 5
تبریز 041
ایران
04135251447
09143143170
alireza@ghazanfari.ir

زمان

از 2019/12/17 03:30
تا 2019/12/18 03:30

برگزارکننده

شرکت عصاره ناب سهند
041-33228401-2
09140001111
razeghico.ons@gmail.com

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events

حامیان رویداد